wtorek, 30 września 2014

Średniowieczna Europa: Rycerze i Turnieje

Kochani, dziś pragnę zachęcić Was do obejrzenia tego filmu dokumentalnego o średniowiecznych rycerzach i turniejach: 

I część:


II część:


poniedziałek, 29 września 2014

piątek, 26 września 2014

Średniowieczna książka otwierana na sześć różnych sposobów

Szwedzka Biblioteka Narodowa posiada w swych zbiorach średniowieczną książkę, która pokazuje, w jaki sposób XVI-wieczni Niemcy potrafili zmieścić sześć różnych dzieł w jednym tomie.

Zdjęcia, które w ostatnich dniach obiegły sieć internetową, prezentują zabytkowy egzemplarz książki, w której znajduje się sześć dzieł religijnych drukowanych w Niemczech między 1550 a 1570 rokiem (m.in. Mały katechizm Marcina Lutra). Według Erika Kwakkela, historyka z Uniwersytetu Leiden w Holandi specjalizującego się w średniowiecznych książkach, jest to przykład oprawy nazywany dos-à-dos (z fr. tyłem do siebie). Metoda ta pozwalała zebrać w jednym tomie dwie książki i czytać je naprzemiennie z jednej lub z drugiej strony.

książka na 6 sposobów - 2

Wolumin znajdujący się w zbiorach Szwedzkiej Biblioteki Narodowej jest jednak jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ zawiera aż sześć osobnych tekstów i każdy z nich należy czytać oddzielnie, ponieważ książkę otwiera się na sześć różnych sposobów.
Pomysłowość średniowiecznych introligatorów możecie podziwiać na zdjęciach załączonych do newsa.

ksiazka-6-sposobow-3


czwartek, 25 września 2014

Stary Żmigród w średniowieczu

Stary Żmigród w średniowieczu
Daniel Krzysztof Nowak
Wydawnictwo: Ruthenus, Krosno 2014
ISBN 978-83-7530-268-4
liczba stron: 96 stron

"Autor recenzowanej książki stworzył interesujące dzieło. Przeprowadził kwerendę w pięciu archiwach, w tym dwóch zagranicznych (Wiedeń, Lwów), a swoje ustalenia wzbogacił szerokim wachlarzem źródeł drukowanych i opracowań. Książka napisana jest barwnym językiem, łatwa w odbiorze i zrozumiała dla osób chcących poznać dzieje swej "małej ojczyzny". Jestem przekonany o naukowych i poznawczych walorach opracowania p. Daniela Nowaka." Ks. Dr Sławomir Zych


środa, 24 września 2014

Życie chłopa w Średniowieczu

Kochani, dzisiaj chciałabym zachęcić Was do obejrzenia tego humorystycznego, nieco ponad dwudziestominutowego filmu edukacyjnego na temat życia chłopa w Średniowieczu:


wtorek, 23 września 2014

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza
Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza
Piotr Węcowski
seria: Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 2
Kraków 2014
ISBN 978-83-61033-75-2
liczba stron: 456

Publikacja Piotra Węcowskiego poświęcona jest późnośredniowiecznym wyobrażeniom na temat Polski czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W pierwszej części książki autor omówił źródła i transmisję pamięci historycznej, wskazując nie tylko na źródła pisane, lecz także ikonograficzne, materialne i niematerialne znaki pamięci oraz na przekaz ustny. W części drugiej przedstawił treść późnośredniowiecznej pamięci historycznej, m.in. opowieści o chrzcie Mieszka I, początkach polskiej organizacji kościelnej, działalności św. Wojciecha w Polsce i zjeździe gnieźnieńskim. Poza źródłami historiograficznymi P. Węcowski wykorzystał liczne utwory hagiograficzne oraz liturgiczne, np. sekwencje i hymny, gdyż jego zdaniem to właśnie hagiografia i liturgia były w późnym średniowieczu najbardziej popularnym źródłem informacji o dawnych czasach. Autor nie tylko nowatorsko analizuje tytułowe zagadnienie, lecz także zastanawia się, na ile w mediewistyce można aplikować współczesne modele badań pamięci społecznej.