wtorek, 17 lutego 2009

Europa wczesnego ŚredniowieczaCałkiem niedawno ukazała się na rynku wydawniczym praca profesor Marii Miśkiewicz 'Europa wczesnego średniowiecza V-XII wiek'. Jest to szczegółowa analiza wybranych zagadnień z historii i archeologii wczesnej Europy średniowiecznej, ukazanych w szerszej perspektywie dziejów kultury duchowej i materialnej tego okresu. Poprzez analizę procesów gospodarczych, zmian w obszarze stosunków społecznych i przeobrażeń całej struktury państwowej, autorka dokonuje doskonałej charakterystyki epoki. Niezwykle istotna w tej pracy jest perspektywa Starożytności, która staje się tłem porównawczym właśnie dla Średniowiecza. W niezwykle interesujący sposób omówione zostają także takie problemy jak:pozycja jednostki, rola rodziny, rodu i plemienia w tworzącym się systemie państwa średniowiecznego, kultura i mentalność rodzących się społeczeństw feudalnych, a także znaczący wpływ religii chrześcijańskiej na te nowe struktury.

'Europa wczesnego Średniowiecza V-XIII wiek' Maria Miśkiewicz,
Wydawnictwo Trio, 2008 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz