środa, 11 lutego 2009

Wieki średnie w EuropieŚredniowiecze w Europie to okres gwałtownych przemian, zarówno na gruncie kultury i sztuki, filozofii, jak i całej organizacji struktury państwowej. Z jednej strony widoczne są silne dążenia unifikacyjne, dla których bazę stanowi całość kultury chrześcijańskiej, z drugiej zaś tendencje odśrodkowe, jakże silnie obecne w polityce rodzących się państw narodowych, regionów, czy rozdrobnionych dzielnic. Ponadto elementem niezwykle istotnym dla tego czasu w Europie jest dynamiczny rozwój instytucji Kościoła, a także jego późniejszy wewnętrzny rozłam, czego wyrazem była schizma wschodnia.
To okres przemian w zakresie rozwoju gospodarki rolniczej i powolny postęp cywilizacyjny. Z drugiej strony, jak wspomniałam już wcześniej - Średniowiecze uznawane jest przez wielu, za epokę ciemną i mroczną, kiedy to liczne plagi i epidemie, przyczyniły się do zdziesiątkowania miast nowożytnej Europy...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz