poniedziałek, 22 grudnia 2014

Chwarszczany, Rurka

Kochani, dziś po raz kolejny zachęcam Was do przeczytania tekstu na temat kaplicy templariuszy w Chwarszczanach oraz na temat kaplicy tegoż zakonu w Rurce. Znajdziecie go tutaj


Kaplica w Rurceśroda, 19 listopada 2014

Chwarszczany

Jakiś czas temu mogliście przeczytać na blogu fragment książki o templariuszach autorstwa Enza Valentiniego, który dotyczył polskiej historii zakonu. Sporo uwagi poświęcono w nim Chwarszczanom. Dziś chciałabym zachęcić Was do przeczytania tekstu Templariusze w Chwarszczanach oraz polecić Wam stronę internetową, która stawia sobie za cel promowanie regionu: Projekt Chwarszczany.
sobota, 1 listopada 2014

Templariusze w Polsce

(Enzo Valentini. Stroria segreta dei Templari. Rzym: Newton Compton Editori, 2014, s. 95-97.)

Niewiele wiadomo na temat posiadłości tempariuszy w Europie Wschodniej, szczególnie w krajach bałtyckich, które znajdowały się pod wpływami zakonu krzyżackiego i zakonu kawalerów mieczowych. Choć brakuje dokładnych informacji na temat ich siedzib w Inflantach, istnienie na tym obszarze świątyni jest pewne począwszy od lat 20. trzynastego wieku, czyli jeszcze przed pojawieniem się tu zakonu krzyżackiego, już działającego, jednak na razie w Ziemi Świętej.
W Polsce Zachodniej templariusze osiedlali się wzdłuż Odry i granicy ze Świętym Imperium Rzymskim, w wioskach i na terenach nadanych im przede wszystkim przez księcia Władysława Odonicza i Barnima I, księcia szczecińskiego i pomorskiego.
Na północy, w stronę Morza Bałtyckiego, znajdowały się posiadłości w Bani, Kunowie, Lubanowie, Baniewicach, Swobnicy, Piasecznie, Rurce, bardziej na południe – komandoria w Chwarszczanach, z podległymi jej miejscowościami: Dargonomyślem, Oborzanami, Cychrami i być może Sarbinowem. Bardziej prawdopodobne jednak, że ta ostatnia pozostawała pod wpływem komandorii w Tempelhof, jedynej siedziby polskiej znajdującej się na zachód od Odry (współcześnie jednej z dzielnic Berlina niedaleko Lietzen).
Wszystkie komandorie polskie, założone niemal w tym samym okresie, prezentują podobieństwa konstrukcyjne, szczególnie budowle religijne, które wzniesiono w drugiej połowie XIII wieku. Naśladują one podobny schemat: zostały wybudowane na planie prostokątnym, a ich mury są granitowe. To właśnie dzięki użytemu materiałowi kaplica w Rurce zdołała przetrwać najazd bandy chłopskiej z Barnkowa, która w 1373 roku spaliła większość budynków komandorii i wykradła konie, bydło i owce.
Znajdujące się w strefie międzynarodowych konfliktów, posiadłości templariuszy ponosiły szkody podczas wojen, które wybuchały w kolejnych po rozwiązaniu zakonu stuleciach: od wojny polsko-krzyżackiej (1519-1521), do tej trzydziestoletniej (1618-1648), od siedmioletniej (1756-1763), do II wojny światowej. Odbudowywane kościoły niszczono, by potem znów je zrekonstruować: to dlatego z budowli prawie zawsze pozostają tylko oryginalne mury. Modyfikacje i doróbki wykonywano z drewna i czerwonych cegieł.
W ostatnich dziesięcioleciach zaprezentowano różne projekty, które mają na celu rewaloryzację zakonu templariuszy na terenie Polski, wśród nich stworzenie Szlaku Templariuszy. Prace restauracyjne i konsolidacyjne w Rurce doprowadziły do odkrycia średniowiecznego cmentarzyka z trzydziestoma dwoma nagrobkami, zaś w Chwarszczanach kosnerwatorzy usiłują ratować średniowieczne malowidła, które z powodu różnic temperatur wewnątrz i na zewnątrz grożą odpadnięciem od ścian.
Większość dóbr templariuszy, podobnie jak w innych państwach, przejęli joannici, którzy nierzadko dokonywali przeróbek, jak nastąpiło w przypadku kaplicy w Rurce, która, opuszczona w XVI wieku, przez długi czas była używana jako gorzelnia. W Swobnicy natomiast joannici wybudowali ogromy zamek na planie kwadratowym, z ceglanymi murami i wielką cylindryczną wieżą. W 1680 roku budowla została sprzedana margrabiom brandenburskim, którzy przekształcili ją w barokową rezydencję. Zamek, przechodząc z rąk do rąk właścicieli prywatnych, którzy nie dbali o jego utrzymanie, jest w stanie postępującego niszczenia.
Spośród polskich kaplic tempariuszy swoją wielkością wyróżnia się ta w Chwarszczanach (niem. Quartschen), wzniesiona w 1290 roku na pozostałościach poprzedniej budowli. Jej obecny wygląd jest rezultatem kolejnych transformacji. Jest to wielki budynek na planie prostokątnym, wybudowany na antycznym granitowym fundamencie. Ceglane ściany opinają masywne przypory, fasadę zaś okalają dwie cylindryczne wieże zwieńczone kopułami. Ponad kamiennym portalem można dostrzec trzypolowe, zamurowane obecnie, okno. Na szczycie znajduje się niewielka dzwonnica. Przestronne, trzyprzęsłowe wnętrze kaplicy przykryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, a światło wpada do niego przez dwupolowe, ostrołukowe okna.
Rangę Chwarszczan podkreśla fakt, że ich komandor, Bernhard von Eberstein, pod koniec XIII wieku sprawował funkcję preceptora zakonu na Polskę, Nową Marchię, Czechy i Morawię. Natomiast w 1286 roku Otto VI, przedstawiciel dynastii askańskiej, już jako margrabia brandenburski wybrał tę komandorię, aby wstąpić do zakonu templariuszy. Pozostał tam jednak tylko trzy lata. W 1289 roku zdjął biały płaszcz z czerownym krzyżem, by zostać zakonnikiem cystersów w opactwie Lehnin, gdzie zmarł w 1303 roku (we wnętrzach klasztoru wciąż można zobaczyć jego płytę nagrobną).   

sobota, 25 października 2014

Najgorszy zawód średniowiecza? Król Northumbrii

Kochani, dziś zachęcam Was do przeczytania bardzo ciekawego artykułu, autorstwa Kamila Janickiego, na temat najgorszego zawodu średniowiecza. Znajdziecie go tutaj.

piątek, 10 października 2014

Muzem Wojska Polskiego w Warszawie, Sala średniowieczna


Szczególnie cennym zabytkiem jest prezentowany na wystawie złocony szyszak z X - XI wieku, znaleziony w pobliżu Kalisza, koło wsi Olszówka. Jest on jednym z trzech szyszaków znalezionych na terenach dzisiejszej Wielkopolski. Wykonane z czterech płyt żelaznych pokrytych cienką blachą miedzianą i złoconych, były zapewne sprowadzane ze wschodu i stanowiły paradną ochronę głowy wybitniejszych członków drużyny książęcej. Dalsza część sali prezentuje uzbrojenie rycerstwa polskiego od II połowy XII wieku do połowy XV wieku. Zobaczyć tu można m. in. pełną zbroję kolczą z XIII wieku, miecze rycerskie z XIII - XV wieku, a wśród nich dwa znalezione na pobojowisku pod Płowcami.

Duża część sali poświęcona jest bitwie pod Grunwaldem, gdzie 15 lipca 1410 roku połączone siły polsko - litewsko - ruskie rozgromiły wojska Zakonu Krzyżackiego, wspierane przez rycerstwo zachodniej Europy. Centralny akcent stanowi obraz autorstwa Wojciecha Kossaka ukazujący rycerstwo polskie w bitwie pod Grunwaldem. Przed obrazem ustawiono rekonstrukcje dział z I połowy XV wieku, lekką hufnicę na kołach stosowaną w polu i dwie taraśnice używane do obrony i oblężeń zamków. Jednym z najcenniejszych obiektów prezentowanych na wystawie jest relikwiarz gotycki, zdobyty w czasie wojny z Krzyżakami. Wykonany został w 1388 r. prawdopodobnie w Elblągu na zlecenie krzyżackiego komtura Thiele von Lorich.


Złocony szyszak z X-XI wieku

Po zwycięstwie pod Grunwaldem relikwiarz jako trofeum o charakterze sakralnym został przez króla Władysława Jagiełłę przekazany katedrze gnieźnieńskiej. W roku 1823 na życzenie władz Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie ofiarowała relikwiarz pruskiemu następcy tronu, księciu Fryderykowi Wilhelmowi, który z kolei przekazał go do odbudowywanego zamku pokrzyżackiego w Malborku. W 1945 roku relikwiarz został ukryty przez wycofującą się załogę niemiecką w ścianie skarbca zrujnowanego podczas działań wojennych zamku.


Relikwiarz gotycki

Odnaleziony po zakończeniu działań wojennych, został złożony jako powtórne trofeum wojenne w Muzeum Wojska Polskiego. Wykonany jest ze złoconego srebra w formie dyptyku. Oba skrzydła z zewnątrz pokryte są złoconą blachą, nad którą techniką trawienia i grawerowania przedstawiono postać Chrystusa jako Męża Boleści oraz scenę ofiarowania się fundatora w opiekę Matce Bożej. Wnętrze relikwiarza wypełniają sceny skomponowane z pojedynczych figurek odlanych ze srebra i złoconych. Przedstawiają one na lewym skrzydle scenę ukrzyżowania, na prawym ofiarowania się komtura protegowanego przez świętych,Matce Bożej,. Oba skrzydła są obramowane kasetonami z umieszczonymi w nich relikwiami.


II poł. XV wieku przyniosła w Polsce kryzys pospolitego ruszenia rycerskiego, najpełniej ujawniony podczas wojny trzydziestoletniej z Zakonem Krzyżackim i rozwój wojsk zaciężnych złożonych z zawodowych żołnierzy służących za pieniądze. Właśnie te wojska, w skład których wchodziły roty ciężkozbrojnych kopijników, przybranych w pełne zbroje płytowe, wspierane przez lżej zbrojnych konnych strzelców oraz roty piesze uzbrojone w coraz większym stopniu w broń palną, odniosły w 1462 roku świetne zwycięstwo nad wojskami Zakonu pod Świecinem.

Pełna zbroja kopijnicza z II poł. XV wieku

wtorek, 30 września 2014

Średniowieczna Europa: Rycerze i Turnieje

Kochani, dziś pragnę zachęcić Was do obejrzenia tego filmu dokumentalnego o średniowiecznych rycerzach i turniejach: 

I część:


II część:


poniedziałek, 29 września 2014

piątek, 26 września 2014

Średniowieczna książka otwierana na sześć różnych sposobów

Szwedzka Biblioteka Narodowa posiada w swych zbiorach średniowieczną książkę, która pokazuje, w jaki sposób XVI-wieczni Niemcy potrafili zmieścić sześć różnych dzieł w jednym tomie.

Zdjęcia, które w ostatnich dniach obiegły sieć internetową, prezentują zabytkowy egzemplarz książki, w której znajduje się sześć dzieł religijnych drukowanych w Niemczech między 1550 a 1570 rokiem (m.in. Mały katechizm Marcina Lutra). Według Erika Kwakkela, historyka z Uniwersytetu Leiden w Holandi specjalizującego się w średniowiecznych książkach, jest to przykład oprawy nazywany dos-à-dos (z fr. tyłem do siebie). Metoda ta pozwalała zebrać w jednym tomie dwie książki i czytać je naprzemiennie z jednej lub z drugiej strony.

książka na 6 sposobów - 2

Wolumin znajdujący się w zbiorach Szwedzkiej Biblioteki Narodowej jest jednak jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ zawiera aż sześć osobnych tekstów i każdy z nich należy czytać oddzielnie, ponieważ książkę otwiera się na sześć różnych sposobów.
Pomysłowość średniowiecznych introligatorów możecie podziwiać na zdjęciach załączonych do newsa.

ksiazka-6-sposobow-3


czwartek, 25 września 2014

Stary Żmigród w średniowieczu

Stary Żmigród w średniowieczu
Daniel Krzysztof Nowak
Wydawnictwo: Ruthenus, Krosno 2014
ISBN 978-83-7530-268-4
liczba stron: 96 stron

"Autor recenzowanej książki stworzył interesujące dzieło. Przeprowadził kwerendę w pięciu archiwach, w tym dwóch zagranicznych (Wiedeń, Lwów), a swoje ustalenia wzbogacił szerokim wachlarzem źródeł drukowanych i opracowań. Książka napisana jest barwnym językiem, łatwa w odbiorze i zrozumiała dla osób chcących poznać dzieje swej "małej ojczyzny". Jestem przekonany o naukowych i poznawczych walorach opracowania p. Daniela Nowaka." Ks. Dr Sławomir Zych


środa, 24 września 2014

Życie chłopa w Średniowieczu

Kochani, dzisiaj chciałabym zachęcić Was do obejrzenia tego humorystycznego, nieco ponad dwudziestominutowego filmu edukacyjnego na temat życia chłopa w Średniowieczu:


wtorek, 23 września 2014

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza
Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza
Piotr Węcowski
seria: Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 2
Kraków 2014
ISBN 978-83-61033-75-2
liczba stron: 456

Publikacja Piotra Węcowskiego poświęcona jest późnośredniowiecznym wyobrażeniom na temat Polski czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W pierwszej części książki autor omówił źródła i transmisję pamięci historycznej, wskazując nie tylko na źródła pisane, lecz także ikonograficzne, materialne i niematerialne znaki pamięci oraz na przekaz ustny. W części drugiej przedstawił treść późnośredniowiecznej pamięci historycznej, m.in. opowieści o chrzcie Mieszka I, początkach polskiej organizacji kościelnej, działalności św. Wojciecha w Polsce i zjeździe gnieźnieńskim. Poza źródłami historiograficznymi P. Węcowski wykorzystał liczne utwory hagiograficzne oraz liturgiczne, np. sekwencje i hymny, gdyż jego zdaniem to właśnie hagiografia i liturgia były w późnym średniowieczu najbardziej popularnym źródłem informacji o dawnych czasach. Autor nie tylko nowatorsko analizuje tytułowe zagadnienie, lecz także zastanawia się, na ile w mediewistyce można aplikować współczesne modele badań pamięci społecznej.


piątek, 19 września 2014

Średniowiecze na weekend

Drodzy, przypominam Wam o średniowiecznej imprezie, która odbędzie się w najbliższy weekend - II Dniach RzemiosłŚredniowiecznego w Osadzie Słowiańskiej w Stobiernej. 
Przybywajcie! :-) 


czwartek, 18 września 2014

''Brudne pieniądze średniowiecza'' - Jacques Le Goff w rozmowie z ''Newsweekiem Historia''

''W średniowieczu nie istniało pojęcie pieniądza. Nie było też ludzi bogatych. I mało kto widział złotą monetę - mówił Jacques Le Goff w ostatniej rozmowie 'Newsweekiem Historia'. Le Goff, wybitny francuski historyk średniowiecza, zmarł w Paryżu 1 kwietnia 2014 r.'' Wywiad znajdziecie pod tym linkiem. 

Quentin Matsys, Bankier i jego żona
(1514), Luwr, Paryż. Obraz jest pełen alegorii przynoszących naukę moralną: potępienie chciwości i pochwałę uczciwości. Przypominają o tym przeciwstawione sobie wizerunki dóbr doczesnych oraz symbole chrześcijańskie. Fot. Wikimedia Commons
środa, 17 września 2014

Język polski w Średniowieczu

Kochani, pod tym adresem znajdziecie bardzo ciekawy tekst, autorstwa Romana Mazurkiewicza, na temat języka polskiego w Średniowieczu! :-)  

(fot. Eastnews / SPL)
wtorek, 16 września 2014

Galeria Sztuki Średniowiecznej, Muzeum Narodowe w Warszawie

Kochani, czy wiedzieliście, że w Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się także Galeria Sztuki Średniowiecznej? Jeśli nie, koniecznie się tam udajcie! Wcześniej możecie przeczytać o niej tutaj.


piątek, 12 września 2014

Weekend średniowieczny

Kochani, chciałabym przypomnieć Wam o dwóch imprezach odbywających się w najbliższy weekend:

- Międzynarodowy Turniej Rycerski w Byczynie (więcej możecie przeczytać tu)
- Jarmark Średniowieczny w Bytomiu  (więcej informacji znajdziecie tutaj)

Przybywajcie! :-)


czwartek, 11 września 2014

II Dni Rzemiosła Średniowiecznego, Osada Słowiańska w Stobiernej, 20-21 września 2014

W dniach 20-21 września w Osadzie Słowiańskiej w Stobiernej odbędą się II Dni Rzemiosła Średniowiecznego. Będzie można podziwiać około dziesięciu średniowiecznych rękodzielników, kupować ich wyroby, próbować własnoręcznie rzemiosła. 


środa, 10 września 2014

Średniowieczne i renesansowe znaleziska z gdańskiego kościoła

Ozdoby z trumien zamożnych gdańszczan, średniowieczne szkło okienne i krzyżacką monetę z XV wieku znaleźli archeolodzy w gdańskim kościele Św.Trójcy.

12 grobów z XVI i XVII, w których pochowano członków bogatych rodzin Offenbergów i Hardersów archeolodzy znaleźli w południowej nawie świątyni.
- Zachowały się stroje grobowe, całuny z jedwabiu, dekoracje trumien ze złotą nicią. Dzięki znalezionym w kryptach kartuszom można zidentyfikować te osoby – powiedziała reporterce Radia Gdańsk kierująca badaniami Renata Wiloch-Kozłowska.
Archeolodzy znaleźli również 30 monet, z których najciekawsze są krzyżacku numizmat z XV w. i srebrna moneta księcia Burgundii Leopolda V z XVII w.
Zaskakującym odkryciem jest oszklenie okna z czasów średniowiecza. Jak powiedziała Wiloch-Kozłowska, jest to ewenement na skalę Gdańska. Archeolodzy odkryli cały dolny rząd kwater okna, które przetrwały dzięki zamurowaniu.

Autor: Wojciech Pastuszka
Tekst znaleziony na tej stronie.

wtorek, 9 września 2014

Pod Pogańskim Sztandarem. Dzieje tysiąca wojen Słowian połabskich od VII do XII wieku


Pod Pogańskim Sztandarem. Dzieje tysiąca wojen Słowian połabskich od VII do XII wieku
Artur Szrejter
Instytut Wydawniczy Erica, październik 2014
ISBN: 978-83-64185-58-8
liczba stron: 360

Wojny na lądzie i morzu, pirackie najazdy, łupieżcze wyprawy - tak wyglądał dzień powszedni Słowian połabskich, najżarliwszych pogan Środkowej Europy. Walczyli ze wszystkimi sąsiadami: prącymi na wschód Niemcami, duńskimi i norweskimi wikingami, wojami polskiego księcia Mieszka I. Pod pogańskim sztandarem omawia dzieje ludów, o których mało kto dziś pamięta, choć przez całe wczesne średniowiecze odgrywały ważną rolę w naszym regionie kontynentu. O Słowianach zwanych połabskimi, gdyż mieszkali od Odry "po Łabę" na zachodzie. Zasiedlili te tereny w stuleciach VI?VII, a w wieku XII kres ich niezależności położyły z jednej strony Niemcy, z drugiej Dania, a z trzeciej Księstwo Zachodniopomorskie. Bronili się zaciekle, skupieni pod znakami pogańskich bogów, którzy mieli ich uchronić przed chrześcijańską nawałą. Artur Szrejter skupia się na historii politycznej Połabian, ale ukazuje też początki ich miast handlowych, rolę wieców i kapłanów pogańskich, związki z wikingami czy najdalszy zasięg osadnictwa Słowian Zachodnich w Niemczech i Skandynawii. Opracowanie ma formę jasno skonstruowanego i czytelnego "przewodnika" po dziejach poszczególnych ludów Połabia.


poniedziałek, 8 września 2014

Fundamenty średniowiecznego kościoła odnaleziono na jednym z podwórek w centrum Świebodzina

Obecnie trwają prace remontowe na podwórku między ulicami: Wałową, Głogowską, Piłsudskiego i Średnią.

Archeolodzy pracujący na miejscu natknęli się na ciekawe znalezisko.

- Są to prawdopodobnie fragmenty fundamentów kościoła- powiedziała Gazecie Świebodzińskiej Małgorzata Lewczuk z Biura Usługowego Archeolog z Zielonej Góry.

W miejscu, gdzie obecnie znajdują się zabudowania ulicy Głogowskiej, Piłsudskiego i Wałowej, czyli już poza murami miejskimi kilkaset lat temu znajdowała się wieś Molkendorf. - Została ona bardzo szybko włączona do miasta - poinformowała nas M. Lewczuk.

Informacje potwierdził dyrektor Muzeum Regionalnego w Świebodzinie Marek Nowacki. - Według naszych informacji w tym miejscu znajdował się kościół parafialny, potem także cmentarz i budynek stał się kaplicą cmentarną. Cmentarz został zamknięty, z tego co pamiętam, w 1810 roku. Była to wieś Molkendorf, która została włączona do terenu miasta w XVI wieku. Potwierdzają się informacje, które czerpiemy z różnych kronik. Na pewno są to ciekawe badania, ponieważ będzie to rozpoznanie w szczegółach. Dowiemy się, jak wyglądała architektura - tłumaczył dyrektor.

Małgorzata Lewczuk poinformowała nas, że prace archeologiczne na tym terenie są ograniczone obszarem inwestycji. Na fundamenty natknięto się przy budowie kanalizacji. Od wielkości znaleziska zależy dalszy etap badań oraz prac przy remoncie podwórka. Według założeń, wykonawca ma czas do grudnia. Nie wiadomo jednak, czy średniowieczne fundamenty nie pokrzyżują budowlańcom planów.


Odkryte fundamenty są ciekawe również dlatego, że pokazują, jak zmieniło się miasto przez kilkaset lat. Dowodzą również, że obiektów sakralnym w Świebodzinie było więcej niż wskazywałby na to współczesny układ urbanistyczny.

Opr. Daria Skowronek, fot. Gazeta Świebodzińska

piątek, 5 września 2014

Średniowiecze

Średniowiecze
Praca zbiorowa
VEMAG, 2014
ISBN: 978-3-625-12055-1
liczba stron: 96

Kto panował w królestwie Franków? Które obszary podbili wikingowie? Z kim spotkał się Bolesław Chrobry w Gnieźnie? Młodsi i starsi miłośnicy historii znajdą w tej książce odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących średniowiecza. Dzieci i młodzież poznają tutaj wyobrażenia religijne kształtujące życie ówczesnych społeczeństw, dynastie panujące w średniowiecznej Europie oraz bogatych panów feudalnych, którzy wywierali wpływ na politykę władców. Dowiedzą się też, co to były krucjaty, jak wyglądało życie rycerza i czym było Święte Cesarstwo Rzymskie.

czwartek, 4 września 2014

Jarmark Średniowieczny w Bytomiu, 13-14 września 2014

I Jarmark Średniowieczny w Bytomiu w dniach 13-14.09.2014 w parku imienia Franciszka Kachla. Impreza datowana na XIII-XV wiek. Będzie to szczególna impreza, gdyż miasto Bytom będzie obchodzić 760. rocznicę nadania praw miejskich. W związku z tym park miejski przemieni się w wielki obóz rycerski.

Plan imprezy:

Sobota - 13.09:

11.00 - Rozpoczęcie inscenizacji nadania praw miejskich (Plac Sobieskiego)
12.30 - Rozpoczęcie turnieju rycerskiego o glejt Prezydenta Miasta Bytomia 12.30 - Konkurs tańców Średniowiecznych (mała scena) 13.30 - Walki drużyn łuczniczych 3/3 13.30 - Turniej dla białogłów - „Bieg po Sukno” 14.30 - Średniowieczny turniej zapaśniczy 15.30 - Oblężenie grodu Bytom - inscenizacja Bitwy 16.30 - Otwarte Mistrzostwa Polski Południowej w średniowiecznych walkach pełno kontaktowych w formule 3/3 20.00 – około 23.00 - I Bytomski festiwal ognia
 
Podczas festiwalu wystąpią najlepsze grupy tańca z ogniem w Polsce i będą walczyć w swoich kategoriach o nagrody festiwalowe. Możliwe również, że wystąpią w nim grupy zagraniczne z miast partnerskich.

Niedziela 14.09:
 
11.00 - Turniej strzelania z łuku tradycyjnego 12.00 - Turniej w konkurencji walki na miecz i tarcze 13.30 - Pokazy sokolnicze na małej scenie 14.00 - Rozdanie nagród dla rekonstruktorów 14.30 - 18.00 - Rozpoczęcie części zabaw i turniejów średniowiecznych dla mieszkańców Bytomia, przybyłych turystów: Mistrzostwa Młodzieży w walce na pałasze, turniej rzutu włócznią, turniej łuczniczy, tańce, zawody siłaczy: siłowanie, rzuty belką i inne. Zawody drużynowe: narty średniowieczne, przeciąganie liny, pajęcza sieć, młynek rycerski, cięcie kapusty mieczami i toporami, walki na belce na worki i bezpieczne miecze, bieg dam, a w nim między innymi „dojenie krowy”, „rzuty jajami”, „noszenie wody”, pokazy strzelania z broni czarno prochowej.

Zaczerpnięte z tej strony.

środa, 3 września 2014

Mediewistyka polska wobec współczesności


W dniach 17-21 września 2014 roku w Szczecinie odbędzie się XIX Zjazd Historyków Polskich, objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W programie przewidziano sympozjum poświęcone mediewistyce - Mediewistyka wobec współczesności, które odbędzie się w środę, 17 września w Wolinie, pod przewodnictwem prof. dra hab. Leszka P. Słupeckiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Z programem sympozjum możecie zapoznać się na tej stronie, zaś pełeprogram zjazdu znajdziecie tu

wtorek, 2 września 2014

Międzynarodowy Turniej Rycerski w Byczynie, 12-14 września 2014

Kochani, program Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego, który odbędzie się w Byczynie w dniach 12-14 września, możecie znaleźć tu. Przybywajcie!
poniedziałek, 1 września 2014

Warszawa średniowieczna - blog

Dziś chciałabym przedstawić Wam bardzo ciekawy blog poświęcony średniowiecznej Warszawie i tym samym zachęcić Was do częstych odwiedzin! 
piątek, 29 sierpnia 2014

Ostatni weekend sierpnia w klimacie Średniowiecza

Kochani, już w najbliższy weekend odbędzie się:

- VI Raciborski Festiwal Średniowieczny

- Jarmark Augustiański w Jasienicy

- 8. Turniej Rycerski w Chojnicach

Informacje na temat tych wydarzeń znajdziecie w postach poniżej.

Przybywajcie! :-)

czwartek, 28 sierpnia 2014

Jarmark Średniowieczny w Jaroszowcu, 6 września 2014

Kochani, Gmina Klucze zamieściła na swojej stronie internetowej zaproszenie:

Tuż po wakacjach, 6 września w Jaroszowcu odbędzie się Jarmark Średniowieczny. Będzie to finał projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach – filię w Jaroszowcu, zatytułowanego „Biblioteczne spotkania z historią i tradycją”. Zapraszamy!

 

Więcej informacji znajdziecie tu. Przybywajcie! :-)

środa, 27 sierpnia 2014

8. Turniej Rycerski, Chojnice, 30 sierpnia 2014

Dziś mam dla Was zaproszenie na 8. Turniej Rycerski, który odbędzie się 30 sierpnia w Chojnicach. Przeczytajcie:

Program imprezy:
godz. 11:30
Przemarsz uczestników Turnieju ulicami miasta

godz. 12:00
Uroczyste otwarcie – Fosa Miejska

godz. 12:15
Turniej Miecza i Tarczy o nagrodę przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach Mirosława Janowskiego
Turniej Łuczniczy o nagrodę Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera

godz. 13:00
Harcerski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Funce (rzeźba w drewnie, ceramika, makrama, filcowanie, węzły żeglarskie)

godz. 15:30
Pokazy tańca i zabawy plebejskie dla dzieci i publiczności

godz. 17:30
Rycerskie walki finałowe

godz. 18:30
Wręczenie nagród

godz. 19:00
Występ artystyczny – Zespół LIARMAN (pieśni dawne i utwory folkowe)

godz. 20:00
Inscenizacja oblężenia Chojnic w 1466 roku

godz. 21:00
Spektakl „Imperium Ognia” w wykonaniu Teatru Niepokornego z Chojnickiego Domu Kultury

W razie niepogody Turniej Rycerski odbędzie się w Hali Sportowej Centrum Parku Wodnego.

Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 26 sierpnia 2014

Jarmark Augustiański, 30 sierpnia 2014

Kochani, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach możemy przeczytać:
 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza do udziału w kolejnej edycji Jarmarku Augustiańskiego w Jasienicy.
Impreza odbędzie się 30 sierpnia 2014r. w ruinach klasztoru w Jasienicy. Jarmark Augustiański od kilku lat przybliża jego uczestnikom tradycje, obyczaje, kuchnię, kulturę czasów dawnych…
Podczas imprezy tradycyjnie odbędzie się konkurs na najciekawszy strój historyczny oraz parada ulicami miasta przebranych osadników i rozpocznie całodzienną zabawę. Prezentowane będą stoiska rękodzielnictwa, na których będzie można podziwiać m.in. wyroby bursztyniarskie i srebro, rzeźby w drewnie, malarstwo na szkle, frywolitki, witraże, decoupage i wiele innych.
Klimat epoki średniowiecza przybliżać będą koncerty muzyki dawnej w wykonaniu zespołów celtyckich i dawnych. W Jasienicy stanie wioska rycerska, gdzie będzie można przyjrzeć się strojom, zwyczajom dawnym. Przez cały dzień odbywać się będą także pokazy walk w wykonaniu bractw rycerskich.
Organizatorzy: Gmina Police, Miejski Ośrodek Kultury w Policach zapewnią liczne atrakcje dla publiczności w każdym wieku.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
30 sierpnia 2014
ruiny klasztoru w Jasienicy
wstęp wolny

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

VI Raciborski Festiwal Średniowieczny, 30-31 sierpnia 2014

Drodzy, w ostatni weekend sierpnia warto zawitać do Raciborza!

Tegoroczny VI Raciborski Festiwal Średniowieczny będzie odbywał się w malowniczej scenerii Arboretum Bramy Morawskiej w dniach 30-31 sierpnia 2014 na polanie przy ul. Markowickiej w Raciborzu. Podobnie jak w poprzednich latach, festiwal w całości poświęcony będzie tematyce wczesnego średniowiecza (VIII-XI wiek). Na imprezę przyjedzie ok. 300 odtwórców z Polski i Czech. Będzie można podziwiać liczne turnieje walk wojów, turniej łuczniczy, zapasy, pokazy rzemiosła dawnego oraz wieczorną inscenizację - bitwę wojów. Festiwal uświetnią koncerty zespołów Othalan i Sudarynja. Przewidziane są również liczne atrakcje i zabawy dla odwiedzających festiwal. Dzieci, pod okiem instruktorów, będą miały możliwość nauczyć się trudnej sztuki władania mieczem. Ponadto, podczas trwania całego festiwalu będzie można zwiedzać barwne obozowiska Słowian i Wikingów, podziwiać kramy zdolnych rzemieślników, przymierzać dawne stroje i uzbrojenie oraz spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku.
Organizatorem VI Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego jest Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz Raciborskie Centrum Kultury.
Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry zaprasza również do współpracy firmy i sponsorów indywidualnych, którzy zechcieliby wspomóc Festiwal finansowo lub rzeczowo.

Poniżej program tegorocznego Festiwalu:

Sobota 30.08.2014:

10:00 manewry wojów
12:00 turniej łuczniczy
12:00 pokazy rzemieślnicze
12:30 turniej zapasów
14:00 oficjalne przywitanie drużyn i uroczyste otwarcie Festiwalu
14:30 turniej walk wojów
16:00 szkoła walki dla dzieci
17:00 koncert zespołu Sudarynja
17:40 koncert zespołu Othalan
18:30 inscenizacja - bitwa wojów

Niedziela 31.08.2014:

12:00 pokazy rzemieślnicze
12:00 szkoła walki dla dzieci
13:00 finały turnieju walk i turnieju łuczniczego
13:30 bitwa wojów
14:30 - koncert zespołu Othalan
15:30 średniowieczne gry i zabawy
16:00 zakończenie Festiwalu

piątek, 22 sierpnia 2014

III Turniej Rycerski w Drygałach, 23-24 sierpnia 2014

Kochani, popatrzcie:

Nieco bardziej szczegółowy program imprezy:

sobota, 23 sierpnia
11:00 - otwarcie turnieju, powitanie uczestników, przedstawienie bractw
11:30 - turniej łuczniczy
12:15 - turniej bojowy na miecz jednoręczny/tarcza i miecz długi
14:15 - turniej bojowy 2/2
15:00 - konkurencje dla publiczności, bieg dam
16:30 - bohurt 5/5
17:30 - inscenizacja bitwy
20:00 - uczta, w międzyczasie występ zespołu Bracia Soprano z Olsztyna

niedziela, 24 sierpnia
11:00 - uroczysta msza podczas której odbędzie się wręczenie nagród
Zwijanie obozu, wyjazd uczestników

czwartek, 21 sierpnia 2014

"Na udeptanej ziemi" - Grzybowski Turniej Wojów, 23-24 sierpnia 2014

Na stronie internetowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy można przeczytać następujące informacje:
 
GRZYBOWSKI TURNIEJ WOJÓW– NA UDEPTANEJ ZIEMI
 

Turniej wojów o Nagrodę Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Burmistrza Miasta i Gminy Września
 
Sierpniowe wydarzenie na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie, będącym Oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, ma charakter edukacyjno-naukowy. Jego zadaniem jest animacja historii poprzez zobrazowanie gry wojennej wojowników z okresu X i XI w., czyli z okresu formowania się początków polskiej państwowości. Celem tych działań jest ugruntowywanie wiedzy o przeszłości w szerokich kręgach społecznych poprzez prezentacje i animacje historyczne w autentycznym – historycznym miejscu, przy wykorzystaniu sprawdzonej wiedzy historycznej, rekonstruowanej przez znakomitych specjalistów – archeologów, historyków, rekonstruktorów historycznych i animatorów historii. Tegoroczne wydarzenie nawiązuje do historycznych turniejów rycerskich znanych ze źródeł historycznych i ikonografii, przetworzonych w animowany obraz przez rekonstruktorów historycznych, naukowców i edukatorów.
Głównym organizatorem wydarzenia jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a współorganizatorami są Burmistrz Wrześni, Starosta Wrzesiński i Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” z Grzybowa. W organizację wydarzenia włącza się także społeczność lokalna Grzybowa, której przewodzi Sołtys wsi Grzybowo.
 
Patronat nad wydarzeniem objęli:
 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Posłowie na Sejm RP: Paweł Arndt, Zbigniew Dolata, Tadeusz Tomaszewski.
 
Uczestnicy turnieju staną w szranki, aby udowodnić kto spośród przyjeżdżających na grzybowski gród jest najlepszy, najbardziej wszechstronny. Kto najlepiej prezentuje woja z czasów Piastów. Szereg konkurencji, do których staną wojownicy – reprezentanci grup odtwórstwa historycznego – pozwoli wyłonić najlepszych. Zwycięzcy Turnieju będą walczyć o dwie główne Nagrody: miecz (ufundowany przez prof. dr hab. Andrzeja Marka Wyrwę – Dyrektora Muzeum) – dla wszechstronnego woja pancernego oraz topór (ufundowany przez Burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego) dla najwszechstronniejszego tarczownika.
Nagrody wykonają znakomici rzemieślnicy-rekonstruktorzy, będą to repliki militariów znalezionych na Ostrowie Lednickim – czołowym grodzie pierwszych Piastów.
MP

Poniżej znajdziecie program imprezy:


Przybywajcie!