wtorek, 23 września 2014

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza
Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza
Piotr Węcowski
seria: Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 2
Kraków 2014
ISBN 978-83-61033-75-2
liczba stron: 456

Publikacja Piotra Węcowskiego poświęcona jest późnośredniowiecznym wyobrażeniom na temat Polski czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W pierwszej części książki autor omówił źródła i transmisję pamięci historycznej, wskazując nie tylko na źródła pisane, lecz także ikonograficzne, materialne i niematerialne znaki pamięci oraz na przekaz ustny. W części drugiej przedstawił treść późnośredniowiecznej pamięci historycznej, m.in. opowieści o chrzcie Mieszka I, początkach polskiej organizacji kościelnej, działalności św. Wojciecha w Polsce i zjeździe gnieźnieńskim. Poza źródłami historiograficznymi P. Węcowski wykorzystał liczne utwory hagiograficzne oraz liturgiczne, np. sekwencje i hymny, gdyż jego zdaniem to właśnie hagiografia i liturgia były w późnym średniowieczu najbardziej popularnym źródłem informacji o dawnych czasach. Autor nie tylko nowatorsko analizuje tytułowe zagadnienie, lecz także zastanawia się, na ile w mediewistyce można aplikować współczesne modele badań pamięci społecznej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz