czwartek, 25 września 2014

Stary Żmigród w średniowieczu

Stary Żmigród w średniowieczu
Daniel Krzysztof Nowak
Wydawnictwo: Ruthenus, Krosno 2014
ISBN 978-83-7530-268-4
liczba stron: 96 stron

"Autor recenzowanej książki stworzył interesujące dzieło. Przeprowadził kwerendę w pięciu archiwach, w tym dwóch zagranicznych (Wiedeń, Lwów), a swoje ustalenia wzbogacił szerokim wachlarzem źródeł drukowanych i opracowań. Książka napisana jest barwnym językiem, łatwa w odbiorze i zrozumiała dla osób chcących poznać dzieje swej "małej ojczyzny". Jestem przekonany o naukowych i poznawczych walorach opracowania p. Daniela Nowaka." Ks. Dr Sławomir Zych


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz